ΜΠΡΟΥΜΑ Α.Ε.Ε.

ΜΟΥΖΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Α.Φ.Μ: 094234455 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ   70455224000

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013web hosting: www.webfocus.gr